Ing. Tomáš Bulín, Ph.D.
IČO: 088 77 751
Únanov 375, 671 31 Únanov
(dále jen jako „organizátor“)

Bulín – výuka společenských tanců – souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě jakých právních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Organizátor bude osobní údaje Kurzanta zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů:


Archivace účetnictví:

Účel zpracováníÚdaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady
Rozsah osobních údajůJméno a příjmení, adresa, bankovní spojení
Doba zpracování10 let
Právní důvodOprávněný zájem

Nezbytné údaje pro činnost:

Účel zpracováníInformace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky kurzu
Rozsah osobních údajůJméno a příjmení, pohlaví, adresa, mobilní telefon, e-mailová adresa, sociální sítě
Doba zpracování3 roky
Právní důvodPlnění smlouvy

Souhlas s použitím fotografie nebo videozáznamu:

Účel zpracováníVytvořené fotografie můžeme sdílet Vám, ostatním účastníkům kurzu a publikovat je veřejnosti za reportážním účelem na našem webu a sociálních sítích.
Rozsah osobních údajůFotografie, video nahrávky – zachycení podoby člověka
Doba zpracování3 roky

Souhlas se zasíláním novinek:

Účel zpracováníJednou za čas Vám zašleme stručnou informaci o tom, co je u nás nového, jaké akce chystáme nebo jaké novinky připravujeme. Za tímto účelem budeme zpracovávat pouze Vaši e-mailovou adresu.
Rozsah osobních údajůe-mailová adresa
Doba zpracování3 roky

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné.V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.Informace o zpracování osobních údajů.

Zpracovávání osobních údajů účastníků zájmového vzdělávání (případně jejich zákonných zástupců) je důležitou a nezbytnou součástí administrační stránky práce naší organizace. V souvislosti s platností nového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která vešla do povědomí pod zkratkou GDPR jsme nově nastavili některá pravidla, týkající se práce s Vašimi osobními údaji.

Jedním z těchto kroků je i naše nová povinnost důsledně Vás informovat o způsobu, kterým Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme. Protože je tato problematika poměrně obsáhlá, připravili jsme níže uvedené základní informace o zpracování osobních údajů, která Vám odpoví na základní otázky.

Základní informace o zpracování osobních údajů
Kdo je správce Vašich osobních údajů?

 • Správcem osobních údajů je Ing. Tomáš Bulín, Ph.D., IČO: 088 77 751, se sídlem Únanov 375, 671 31 Únanov
 • Pro zajištění další kontroly a souladu našich vnitřních postupů s platnou legislativou je výše uvedený správce i Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  • tel: +420 605 367 574, info@bulin-tanecni.cz

Jaké Vaše údaje zpracováváme a proč?

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je poskytnete na přihlášce k tanečním kurzům pro dospělé.
 • Vaše údaje zpracováváme pro tyto účely:
  • Poskytování zájmového vzdělávání v souladu s právními, bezpečnostními a přiměřenými organizačními podmínkami.
  • Poskytování informací o nabídce, průběhu a podmínkách zájmového vzdělávání jeho účastníkům, jejich zákonným zástupcům a veřejnosti (propagace a komunikace).

Na základě čeho údaje zpracováváme a jak dlouho?

 • Stěžejním základem pro zpracování osobních důvodů jsou povinnosti, které pro nás vyplývají z poskytování zájmového vzdělávání – tedy smluvní závazky, uvedené v přihlášce.
 • Některé údaje pak zpracováváme na základě tzv. oprávněného zájmu. Tím je zejména archivace účetních dokumentů.
 • Bez těchto údajů se neobejdeme a poskytování vzdělávání (účasti v kurzu) je možné jen s jejich poskytnutím. To je tedy dobrovolné, ale podmiňuje vzdělávání – účast v kurzu.
 • Pro speciální účely, týkající se marketingu a propagace můžeme dále zpracovávat Vaše kontaktní údaje nebo fotografie. To ale není nezbytnou součástí naší práce, proto k tomuto zpracování můžete nebo nemusíte dát souhlas.
 • Ten je přirozeně dobrovolný a je možné jej kdykoli odvolat. Stačí odeslat email na info@bulin-tanecni.cz.
 • Odvolání souhlasu ale neovlivňuje zákonnost zpracování v době, kdy byl souhlas poskytnut. Odvolání se zároveň nijak nedotkne zpracování údajů (byť stejných – např. emailová adresa), které zpracováváme na základě jiného důvodu.
 • Na každém souhlasu se zpracováním osobních údajů najdete souhrn informací o tom, jaké údaje a na základě čeho zpracováváme. Najdete tam také informaci o tom, zda jste poskytli nebo neposkytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro propagaci a informování o novinkách.
 • Lhůty, po které Vaše osobní data zpracováváme se liší podle účelu.

Kdo má přístup k vašim údajům?

 • Vaše osobní údaje zpracovávají zaměstnanci správce osobních údajů. Postupují přitom v souladu s legislativními požadavky a vnitřními předpisy a standardy pro ochranu osobních údajů.
 • Abychom mohli naše služby poskytovat v dostatečné kvalitě, mají k Vašim datům přístup i třetí subjekty. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, právních a pojišťovacích služeb. Samozřejmostí je, řádná smlouva s těmito subjekty.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Máte právo se kdykoli obrátit na správce osobních údajů a dožadovat se informací nebo přístupu ke svým osobním údajům.
 • Máte právo na jejich výmaz, opravu nepřesných nebo neúplných údajů, na omezení zpracování. Tato práva mohou být omezena pouze ze zákonných důvodů.
 • Bez poskytnutých některých osobních údajů ale není možné (ze shora uvedených důvodů) poskytovat zájmové vzdělávání.
 • Kdykoliv můžete podat také stížnost k dozorovému úřadu (týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR). Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Nastavení cookies

Soubory cookies

Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které nám pomáhají shromažďovat údaje o vašich aktivitách. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, pamatovat si vaše přístupová data, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část naší webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet od nás („cookies první strany“) nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme („cookies třetích stran“).

Nezbytné cookies

Tyto soubory jsou nezbytné pro fungování webu a není možné jejich využití omezit. Tyto soubory se neukládají na disk.

Analytické cookies neboli sledovací

Nástroje třetích stran např. Google Analytics, nám umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí zasílání zpráv o tom, jak stránky užíváte. Cookies shromažďují údaje způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje a údaje jsou zcela ANONYMIZOVANÉ.

Poskytli jsme vám možnost přijmout cookies třetích stran, jak jsme Vás vyzvali pomocí dotazu v rámci cookies lišty při první návštěvě. Žádná data se těmto třetím stranám nepřenáší, dokud s tím nedáte souhlas. Níže uvedená zaškrtávací políčka Vám zobrazí všechny cookies, se kterými jste dosud souhlasili. Souhlas můžete kdykoli odvolat zrušením zaškrtnutí níže uvedených checkboxů a kliknutím na tlačítko „UPDATE“ pro aktualizaci.