Aktualizováno dne 28.12.2022

Obchodní podmínky

Platební údaje a storno podmínky:

  • kurzy se rezervují vždy na konkrétní termín a je nutné uvést adresu trvalého bydliště pro účely fakturace,
  • po odeslání závazné objednávky bude zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu odeslána vystavená faktura a potvrzující zpráva o zpracování jeho objednávky,
  • kurz je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury, jinak není účast ve vybraném kurzu garantována,
  • počet míst v kurzu je omezen organizátor si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku v případě dosažení maximální kapacity kurzu,
  • pokud bude maximální kapacita kurzu naplněna, zavazuje se organizátor zaslat objednateli nabídku jiného možného volného kurzu,
  • bez uhrazené platby není možné se lekce účastnit,
  • přijďte si k nám 1. lekci vyzkoušet, a pokud Vám kurz nebude vyhovovat, vrátíme Vám při odhlášení před konáním 2. lekce 100 % uhrazené částky,
  • navštívit druhou, případně další lekci kurzu párových tanečních bez předem uhrazené faktury není možné
  • v případě nekonání kurzů z důvodu nařízení Vlády ČR v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 se zbylá nevyčerpaná uhrazená částka vrací bez ohledu na shora uvedené.

Kurzy se hradí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet organizátora, vedený u společnosti Fio banka, a.s., číslo účtu: 2101760470/2010. V případě návštěvě samostatné lekce Dámské jízdy je možné hradit lekci v hotovosti na místě.

Fakturační údaje organizátora:

Ing. Tomáš Bulín, Ph.D.

IČO: 088 77 751

Únanov 375, 671 31 Únanov

(nejsem plátce DPH)

Předchozí verze podmínek

17.09.2022 – kurz je nutné uhradit nejpozději do 30 dnů od vystavení faktury,…